یک شرکت استرالیای برای تبدیل باتری های  فرسود به کود، ابتدا عناصر روی و منگنز را از باتری ها بازیابی کرده و سپس  با استفاده از گرده فلز آنها را به یک کود یا قابلیت میکرومغذی تبدیل کرده  است. شرکت لیتیوم استرالیا موفقیت این آزمایش را با پروروش گندم در گلدان و  استفاده از این کود نشان داد.

استخراج فلزات باارزش باتری های مصرف شده با پوست پرتقال! - ایسنا

 فعالیت  عمده شرکت لیتیوم استرالیا تولید باتری چرخه ای و همچنین تولید مواد طبیعی  برای ساخت انواع باتری برای شرکت هاست. این شرکت می گوید: در سال حدود 6000  تن باتری قلیایی دور انداخته می شوند. این مقدار چیزی در حدود 158 میلیون  باتری را شامل شده که 97 درصد آنها به قسمت بازیافت زباله ارسال می شوند.  این شرکت در حال حاضر از باتری های ریموت کنترل و اسباب بازی ها برای تهیه  کود استفاده کرده است. روی و منگنز از عناصر اصلی این باتری ها هستند. این  شرکت تلاش دارد تا در آینده کربن را از باتری های تولیدی حذف کند تا بتواند  به طبیعت کمک کند.

 هدف بعدی این شرکت  استفاده از کودهای تولیدی در مناطق غرب استرالیا و زمین های کشاورزی تولید  گندم خواهد بود. البته آزمایش های پیش از این نشان می دهد که خاک این منطقه  دچار کمبود روی و منگنز است و استفاده از این کود می تواند به تولید محصول  بهتر کمک کند.

تهیه و تنظیم: وبلاگ بازیشاد