Anki Overdrive

بررسی Anki Overdrive

/post-50

یکی از گجت‌هایی است که قصد دارد مرز بین بازی‌های ویدیویی و دنیای واقعی را از بین بردارد.