پهباد کنترلی

استفاده از کوادکوپتر به جای زنبور عسل در طبیعت

/post-53

با کاهش تعداد زنبورها در کره زمین، دانشمندان بر آن شدند تا از کوادکوپترهای کوچک به جای زنبورها استفاده کنند. این کوادکوپرها با استفاده از فناوری حباب ساز می توانند به گرده افشانی گل ها کمک کنند. یکی از فواید مهم زنبورها گرده افشانی و کمک به بارور نمودن درختان است.