دانشمندان امیدوارند با استفاده از پهپادها به جای زنبور ها بتوانند زمین را از نابودی نجات دهند. کاهش شدید تعداد زنبورها خطر بزرگی را برای انسان و طبیعت در پی خواهد داشت. عواملی مانند تغییرات آب و هوایی، بیماری و استفاده بیش از حد از سموم کشاورزی برای دفع آفات باعث کاهش شدید جمعیت زنبورهای عسل شده است. گرده افشانی زنبورها تاثیر بسیار زیادی بر حیات وحش، کشاورزی و همچنین اقتصاد کشور خواهد داشت. به عنوان مثال در ایالات متحده گرده افشانی زنبورها سالانه بیش از ۱۵  میلیارد دلار در بخش زراعی سود دهی دارد.

 مهندسان و دانشمندان سعی کردند تا با استفاده از پهپاد روش جدیدی را برای گرده افشانی انتخاب کنند. ایجیرو میاکو مهندس شیمی در انستیتو علوم و فناوری  ژاپن برای اولین بار نوعی پهپاد اسباب بازی به طول چهار سانتیمتر را طراحی کرد که می توانست با استفاده از موی اسب چسبیده به انتهای آن گرده ها را از یک گل جمع کند و سپس آن را به دیگری منتقل نماید. اما این اقدام برای برخی از گل ها مانند سوسن غیر قابل استفاده بود.

اما در روش جدید می توان با کمک یک حباب ساز این روش را بهبود بخشید. بدین  ترتیب پهبادها فضای پوشیده از گل را به کمک حباب ها بمباران می کنند. اما مشکل اینجاست که در این روش گرده زیادی از بین می رود. به همین دلیل محققان  تلاش دارند تا نوعی پهباد را توسعه دهند که بتواند گل ها را شناسایی کرده و  و تنها بر روی آنها حباب های گرده را ارسال کند. همچنین حباب ها باید از  نوع مواد سازگار با محیط زیست ساخته شوند تا گل ها آسیب نبینند.