همدان، انتهای خیابان هنرستان، روبروی بانک مسکن
با ما تماس بگیرید
09186780090

فیلم ساخت قایق بادبانی

چطور با تا کردن کاغذ یک قایق بادبانی اوریگامی زیبا بسازیم!

/%D9%82%D8%A7%DB%8C%D9%82-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C

اُریگامی یا «هنر کاغذ و تا»، هنر آفریدن طرح‌های جالب از کاغذ با کمک تا‌های هندسی است.