عروسک انگشتی

فواید بازی کودکان با عروسک انگشتی

/arosak-angoshti-2

بازی با عروسک بندانگشتی: این بازی از دوران نوزادی کودک شما تا چهار   ماهگی‌اش خوب و مناسب است. در این بازی مهارت‌هایی که رشد پیدا می‌کنند  یکی  توسط تحریک بینایی و دیگری با تعامل بین شما و کودک. فکر هم نکنید  حتماً  باید این بازی را در دورهٔ نوزادی فرزندتان انجام دهید و همچنین  اجرای آن  وقتی کودک کمی بزرگ‌تر می‌شود باز هم سرگرم‌کننده خواهد  بود.وسایل مورد نیاز برای این بازی فقط یکی از  دست‌های شما و یک یا چند  عروسک‌ بندانگشتی ساده است که حتی می‌توانید  خودتان آن را با کاغذ ضخیم و  یک ماژیک درست کنید.