همدان، انتهای خیابان هنرستان، روبروی بانک مسکن
با ما تماس بگیرید
09186780090

تک شاخ یا یونی کورن Unicornis

قصه اسب تک‌شاخ یا یونی‌کورن Unicornis

/post-89

تک‌شاخ یا یونی‌کورن Unicornis نام موجودی افسانه ای اساطیری به شکل اسب با یک شاخ روی سر در فرهنگ ایران است.