تفنگ بچه

اسباب بازی های تفنگی خوب یا بد! بخریم یا نه؟

/toys-gun-baby-a

دنیای کودکی دنیای عجیبی است. دنیای آرزوها و رویاها. دنیای رنگی اسباب  بازیها. دنیایی که در آن شاهزاده خانوم کارتونی می شوی یا قهرمان داستان. تخصصان روانشناسی کودک معتقدند که اسباب بازی، ابزار کودکان برای راهنمایی  احساسات است. به همین منظور درادامه سلسله مقالات ارزش های بازی کودکان به  نقش اسباب بازی ها در تقویت قوه درک کودک و پرورش شخصیت وی می پردازیم.