اسب تک شاخ Unicornis

قصه اسب تک‌شاخ یا یونی‌کورن Unicornis

/post-89

تک‌شاخ یا یونی‌کورن Unicornis نام موجودی افسانه ای اساطیری به شکل اسب با یک شاخ روی سر در فرهنگ ایران است.