اسباب بازی کودکان

آنچه باید موقع خرید اسباب بازی برای کودکان دانست

/entekhab-asbabbazi-kodak

اسباب بازی یکی از موثرترین وسیله ها در رشد و پرورش کودک است والدین با  انتخاب یک اسباب بازی اشتباه تاثیرات مخربی را بر فرزندشان می گذارند.


بازی، محرک رشد ذهنی و جسمی کودکان

/babygame

​بهترین بازی آن است كه كودک را مجذ​​​​وب خود می كند و او بارها به سراغ  آن می رود و کودک تحریك و لذت بیشتر و بیشتری از آن كسب میكند. این بازی ممكن است خیلی گران یا خیلی ارزان تمام شود ولی نهایتاً همان بازی است كه كودك از آن لذت می برد و بیشترین امكانات یادگیری را برای وی  فراهم می آورد.​