بایگانی نوشته‌ها


نقش مهم اسباب بازی در زندگی و آینده کودک

نقش مهم اسباب بازی در زندگی و آینده کودک

در گزینش  اسباب‌بازی برای کودک باید بسیار دقت کرد، زیرا اسباب‌بازی‌ها در شکل دادن  به تمایلات عاطفی و روانی کودکان نقش مهمی را ایفا می‌کنند.اگر بازی کردن با اسباب‌بازی برای کودک سخت باشد، او را خسته کرده و باعث کاهش اعتماد به نفس در او می‌شود و از طرفی اگر بسیار ساده باشد، نمی‌تواند باعث فکر کردن کودک شود.بازی و اسباب‌بازی کودک را برای نقش واقعی‌اش در زندگی آینده آماده می‌کند.