بخش ورزشی بازیشاد اسپورت با هدف برآورده ساختن نياز به تجهيزات ورزشی در كشور و با چند سال تجربه در فروش و عرضه تجهیزات، دستگاه‌های ورزشی و بدنسازی اقدام به عرضه، فروش و توزیع نمود. به طوری كه در حال حاضر با تجهيز بسیاری از باشگاههای ورزشی به يكی از شناخته ترين نام های تجاری در زمینه فروش تجهیزات ورزشی در كشور عزيزمان شناخته شده است. شعار اين بخش بر اصل مشتری مداری از کیفیت تا فروش و خدمات پس از فروش به مشتريان عزيز مي باشد و با تكيه بر اين اصل و كارآزمودگي پرسنل اين گروه آماده دريافت انتقادات و پيشنهادات هستيم. گروه ورزشی بازیشاد اسپورت در سال 1395 در استان همدان با هدف فروش انواع تجهیزات ورزشی و همچنین تجهيز اماكن ورزشی ایجاد گردید و در سال 1397 با تدابیر مدیریتی و با توجه به نیاز کشور عرضه لوازم و تجهیزات بدنسازی و فیزیوتراپی را آغاز نموده و امید است در این راه خدمات بسیار ارزشمندی به جامعه ورزشی و پزشکی کشور ارائه نماید .